Gladnyhet og nyttårsoppfordring for 2019

Vi har trukket vinner blant de som har skrevet seg inn i turboka på Håmmårsberget. Vi presenterer tall for friområder og kommer med nyttårsoppfordring. Vi skal i 2019 presentere noen av friområdene våre, i dag er Håmmårsbukta.

Gladnyhet

Nytt år er alt godt i gang og folkehelse-Kari har vært og lest av ttur boka på Håmmårsberget i Håmmårsbukta friluftsområde og vi har trukket en heldig vinner blant alle registreringene.

Vi kan gledelig fortelle at det totalt er 1238 personer som har skrevet i boka.

Vinner av en liten oppmerksomhet er Agnus Skei. Premien kan hentes i servicetorget, Rådhuset.

Presentasjon av tallfakta

Stjørdal kommune har to tellere somregistrererer passeringer/bruken i friluftsområdene våre. De er plassert i Remarka og Håmmårsbukta.

 

Tellertall fra desember 2018:

·  Remarka, friluftsområde    1420 passeringer

·  Håmmårsbukta, friluftsområde     1321 passeringer

Hverdagsaktivitetene med fysisk fostring til og fra jobb og aktiviteter er viktig både for helsa og miljøet. Tallene for desember er vel typiske for en travel førjulsmåned? Vi håper at tallene i 2019 går bare opp opp opp😊

Men det er godt å se at når julefreden har senket seg og været bedret seg så har dere vært ute og strekt på beina!

Ellers så sier statistikken at flest er på tur torsdag ettermiddag/ kveld og i helg! (Se fordeling av besøk PR uke). Artig også å lese så tydelig i statistikken at skitreningene til Stjørdals Blink Ski er tirsdag og torsdag i Remarka og at været er veldig avgjørende.

For Remarka vises også at vi har ski hungrige innbyggere nå, da den ene dagen i første del av desember det kom litt snø har godt dagsbesøk (se månedsoversikt).

Nyttårsutfordring

I Desember måned med travel førjulstid så kan vi se at besøket/ passeringene i friluftsområdene våre Remarka og Håmmårsbukta har vært nedgående.

Vi går derfor ut med nyttårsutfordring til både Stjørdalinger og besøkende om å hjelpe oss til å få tallene opp! Vi vil vise at vi har spreke innbyggere som benytter områdene hvor vi tilrettelegger for rekreasjon så vi vil ha tallene OPP!! Hvem er med?

 

Håmmårs

bukta friluftsområde

ü  Parkering- gratis

ü  Rastebenker

ü  Griller

ü  Toalett

ü  Turstier

ü  Gjestebrygge

 

ü  Badeplass

ü  Fiske

ü  Museum

ü  Godt universelt utformet

Håmmå

rsbukta friluftsområde er eiendommen som tidligere var kjent som Steinvik lager, på Skatval. Friluftsområdet på 147 mål ligger bokstavelig talt ett steinkast nord-østover fra Steinvikholmen og er et stort fint sjønært friluftsområde som også har spennende historie, flora og fauna. Friluftsområdet er en såkalt ‘statlig sikret friluftsområde’. Det er et regionalt viktig friluftsområde noe som gjorde at staten gikk inn med 100% finansiering av eiendommen for at vi i Stjørdal skal få ha dette fantastiske området åpent for alle for å bedrive rekreasjon og friluftsliv. Området forvaltes, driftes og vedlikeholdes av kommunen, som har godt samarbeid med lokale lag/ foreninger om driftsoppgavene.

 

Håm

mårsbukta ligger idyllisk til med større ore og heggeskog med rikt fugleliv og strandlinje.  Det er gode muligheter som landhogg sted med båt, ja både med seilbåt ved dypkaia og ved gjestebrygga. Flott som utfart med kajakk både sør-vestover langs Skatvalslandet, over til Frosta, eller fjordarmene inn mot Åsen og øyene som ligger i denne retningen. Strandlinja har bademuligheter og det er muligheter for fiske fra kaia.

Sammen med de nye turstiene, som ble anlagt i 2018, så finnes det i dag ca 3,5 km med turstier hvorav ca 2,5 km danner en rundtur inne på området. Man finner flere rastebenker inne på området, en gapahuk og det finnes to toalettbygg om det behovet melder seg. Det finnes 2 griller på området, ta med grillkull. Noe ved kan man finne på plassen. Avfall kastes i conteiner inne på området ved østre toalettbygg, ikke langt fra P-plassen.

Området er preget av tyskernes (og senere det norske forsvars) anlegg anlagt under 2. Verdenskrig. I disse er det flere lag og foreninger som har tilholdssted/lager. Området har flere bygg, dyp kaie og i dag en asfaltert turvei. Dette er traseen som det under krigen og i årene etter gikk en smalsporet jernbane. På kaia ses fremdeles skinnegangen til denne. Øst for området ses fremdeles traseen hvor denne lille sidelinja gikk inn til Langstein kai og Langstein Stasjon. Her har Skatval skilag avtale med grunneierne og turklasse ved Sveeaskjæra.

I stoll Nr. 3 (en av de inn gravde «bunkersene») ute mot kaianlegget holder ‘Skatval krigshistoriske museum’ til. Her kan man få ett godt innblikk i hvordan området ble opparbeidet under krigen og om livet her nede i bukta under Hammergårdene.

Områdets Høyeste punkt er ca.11 moh. på Håmmårsberget. Hvor du finner rastebenk og turklassene med bok. På Håmmårsberget er det funnet to gravhauger fra bronsealder i tillegg til at bergknausen har registrering av naturtypen rikt strandberg.

 

I 2018 fikk kommunen tilskudd fra Miljødirektoratet for ‘tilrettelegging for ville pollinerende, insekter’ på Håmmårsberget og her var restaurering av naturtypen rikt Strandberg en viktig del. Området ble åpnet ved å fjerne en del stor og tett vegetasjon (grantrær) som vil gjorde at den lave vegetasjonen på berget har fått tilbake vekstbetingelsene sine og vil etterhvert igjen bli ett viktig matfat til pollinerende insekter. Det er også bygd og montert insekts hotell som skal fylles med «bolmateriale» innen kommende insekts sesong. Ila. 2019 vil det komme informasjon om dette på baksiden av insekts hotellet som er tenkt p fungere som informasjonstavle.

Ypperlig turområde nå som januar har vist seg fra en varm, bar og våt side.

​​​​​​​​