Remarka - Stjørdals bymark

Tur og rekreasjonsområde for hele Stjørdal.
Gratis kommunal parkering ved Remyra Stadion der vinter/lysløype starter. Det er toaletter ved skibrua på Resvee.
Privat parkering ved skibrua på Resvee. Oppfordrer alle til å betale sin p-avgift.
19.12-2018

GENERELL INFORMASJON OM LØYPEKJØRING I FRIOMRÅDET REMARKA

I friområdet Remarka tilrettelegges det for vinteraktivitet med ski på bena i vinterhalvåret i de traseér kommunen har avtale med grunneiere om dette, forutsatt at det er forhold til det. Stjørdal kommune håper med det at mange benytter seg av bymarka i vinterhalvåret til trim og rekreasjon.

 

Informasjon om lysene i Remarka; disse styres av solur i kombinasjon med tidsur og går på ved solnedgang og står på frem til kl. 22.00 på kvelden.

 

Løypekjøring med tråkkemaskin skjer fortrinnsvis tirsdag, torsdag og fredag så lenge vær og føreforhold tillater det. Men kjøremønster kan avvike ut fra forholdene.

Kjøring på helg gjøres ved stort snøfall av eget/kommunalt vaktmannskap og i samarbeid med Sjelstadmark IL (hver 4 helg).

 

For oppstart av preparering av løyper, gjøres dette med scooter og rulle så snart det kommer snø. For kjøring med tråkkemaskin med fres og sporlegger er en grei generell tommelfinger regel er at det må ligge 40 cm snø før det kan kjøres.

Vi gjør oppmerksom på at løypekvaliteten blir best om snøen får ligge urørt et par timer etter preparering, så både med tanke på løypekvaliteten og med tanke på sikkerhet både for maskinfører og brukerne – vis hensyn når tråkkemaskinen er i drift!

 

Se appen/web skisporet.no for oppdatert kjøring av spor i hele Norge derav også Stjørdal kommune. Dette gjelder skiløypene i Remarka, Skatval, Forra, Hegra, Skjelstadmark og Lånke. I tillegg kommer Selbuskogen skisenter med omliggende løypenett og nabokommunene.

 

Man gjør også oppmerksom på at Remarka er et friområde som det tilrettelegges også for rekreasjon på ski og marka ikke er ett idrettsanlegg for ski. Idrettsanlegg for skisporten ligger på Selbuskogen skisenter hvor Stjørdal kommune bidrar økonomisk for å opprettholde tilbudet. Vi gjør derfor oppmerksom på at skiløypene på Selbuskogen skisenter er preparert for langrenn. Aking og fotturer legges til andre steder i marka - ikke i selve skianlegget.

 

​​​Hilsen

Stjørdal kommune ved Park-Idrett

 
 
13.04-18 Oppdatert informasjon om maskinhavariet på tråkkemaskinene
Som kjent har kommunen to tråkkemaskiner som dessverre står gr. maskinhavari.
Dette gjelder både maskin i Remarka og i Skjeldstadmarka.
Vi registrerer at det spekuleres i at dette skyldes utslitt utstyr.
 
De feil som nå har oppstått er en kombinasjon av tilfeldigheter og max uflaks.
Status er pr dd. at det antas at del til maskin i Skjeldstadmark kommer snart og at det vil være forholdsvis raskt å få denne byttet. Om forholdene fremdeles tillater det når reparasjon er utført, vil dette medføre at det kan tråkkes skiløyper igjen denne våren.
Men minner om at vi nå har kommet halvveis i april og våren er i kraftig anmarsj.
 
For maskin i Remarka så har uflaksen gjort at det er et stort stykke arbeid å få byttet del når den kommer. Det vil si at maskinen vil bli tatt ned på verksted og man vet med sikkerhet at denne ikke vil komme i drift igjen denne våren.
 
06.04-18 Maskinhavari på kommunens tråkkemaskiner
Begge de kommunale maskinene er ute av drift grunnet maskinhavari. Både den som står i Remarka og den som Står i Skjeldstadmark.
Dette gjør at det ikke vil bli tråkket skiløyper i Remarka, samt Skjeldstadmark inkl. retning Forradal.
 
Kommunens to tråkkemaskiner er ute av drift grunnet maskinhavari. Dette rammer skiløyper i Remarka, samt Skjeldstadmark inkl. retning Forradal fremover.
Siste rapport er at begge maskinene vil bli ute av drift såpass lenge at vi nå med sikkerhet kan si at vi fikk en litt for tidlig og meget brå slutt på skisesongen i de overfor nevnte områdene i år.
Nå håper vi på like gode vinter forhold neste vinter og velger å se mot vår og sommer mens maskinene får sin reparasjon og overhaling.
 
Vi oppfordrer derfor til å benytte de fine lokale skiløypene på Skatval, Hegra, Flora og Lånke eller dra opp til skisentret på Selbuskogen for de som fremdeles har lyst til å gå gode skiturer så lenge føret tillater det.
De fleste av disse ses på skisporet.no
 
22.03-18 KJØRING AV SKILØYPER I REMARKA I PÅSKA
Fra og med Palmehelga (lørdag 24/3-18) kjøres løypene i Remarka av Skjelsdatmark IL.
GOD PÅSKE!!!
 
14.02-18 Driftsfeil på lysene i Lysløypa i Remarka
Vi har en feil på strøm til lysløypa og toalettconteineren i Remarka som gjør at sikring slår ut i blant. Feilsøk er på gang.
Frem til vi har fått utbedret feilen anbefaler vi å ta med hodelykt ol. om du ikke ønsker måneskinnstur.
 
05.02-18 Gjelder alle åpne toalett i friområder mm.
IKKE kast hundeposen i søppeldunken inne på toalettet!!
Ta med hundeposen til nærmeste UTENDØRS søppeldunk.
              På forhånd takk!!
 
01.02-18 SKOGSARBEID
Det informeres at det vil foregå skogsarbeid i Remarka . Dette vil medføre tidvis kryssende maskiner/ utstyr på oppkjørt trasé har grunneier opplyst.
Stjørdal kommune vil få beskjed fra grunneier når kryssing/ sleping av tømmer vil skje, slik at vi (om forholdene tillater det) kan få kjørt tråkkemaskin så snart det lar seg gjøre for å minske ulempen for dere brukere.
Vi oppfordrer like vel til å være oppmerksom og ferdes hensynsfult :-)
 
23.01-18 INFO OM LØYPEKJØRING REMARKA
Stjørdal kommune informerer om at det ikke vil bli kjørt tråkkemaskin i vinterløypene før det kommer mere snø/forholdene tillater det.
Normalt kjøres løypene tirsdag, torsdag og fredag så lenge vær og føreforhold tillater det, men kjøremønster kan avvike.
For kjøring av skiløyper ved nedbør/ behov på helg har Stjørdal kommune avtale med Skjeldstadmark IL.
Oppdatert info om kjørte løyper ses på skisporet.no
Vi kan gledelig informere om at nå kan man på Skisporet.no se de største idrettslagenes skiløyper, da Skatval skilag også er på vei inn nå, i tillegg til Selbuskogen skisenter.
​​​Hilsen Park-Idrett